πάσσαλοι από σιδηρογωνία
πάσσαλοι από σιδηρογωνία

πάσσαλοι από σιδηρογωνία
πάσσαλοι από σιδηρογωνία

πάσσαλοι από σιδηρογωνία
πάσσαλοι από σιδηρογωνία

πάσσαλοι από σιδηρογωνία
πάσσαλοι από σιδηρογωνία

1/4

ύψος m: 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0  & 6.0 

Σιδηρο γωνίες πάσσαλοι