Σύρμα μαύρο χορτοδεσίας

 

διαστάσεις:

1.80 mm 40 kgr

σύρμα μαύρο χορτοδεσίας