Σιδηρογωνίες πάσσαλοι

 

διαστάσεις:

 

30x30   35x35   40x40   50x50   50x50 (bended)    60x60 (bended)

 

ύψος πασσάλου m

1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 - 6.0

 

thick

3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0

 

σιδηρογωνίες πάσσαλοι