Σύρμα μαύρο

 

διάμετρος mm:

1.20, 1.20 (2kgr), 1.50, 1.60, 1.80, 2.00, 2.20, 2.40, 2.60, 2.70, 3.00, 3.30

σύρμα μαύρο