Χειράμαξεςηλεκτροστατικά βαμμένες

 

εργολαβικό απλό NORMA No 1

 

   

εργολαβικό ενισχυμένο NORMA No 3

 

     

αγροτικό απλό

 

 

δίτροχο αεροθαλάμου

 

     

δίτροχο συμπαγές

 

     

οικοδομικό για γερανάκι

 

     

εργολαβικό ενισχυμένο με λάστιχο συμπαγή

 

     

σπαστό αλουμινίου

 

     

 

χειράμαξες ηλεκτροστατικά βαμμένες