ακανθωτό γαλβανισμένο σύρμα
ακανθωτό γαλβανισμένο σύρμα

ακανθωτό γαλβανισμένο σύρμα
ακανθωτό γαλβανισμένο σύρμα

ακανθωτό γαλβανισμένο σύρμα
ακανθωτό γαλβανισμένο σύρμα

1/2

Ακανθωτό σύρμα σε ρολό