Δικτυωτό συρματόπλεγμα σε ρολό

ύψος m : 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - μέχρι 4,0 κατόπιν παραγγελίας

δικτυωτό συρματόπλεγμα
δικτυωτό συρματόπλεγμα

δικτυωτό συρματόπλεγμα
δικτυωτό συρματόπλεγμα

δικτυωτό συρματόπλεγμα
δικτυωτό συρματόπλεγμα

δικτυωτό συρματόπλεγμα
δικτυωτό συρματόπλεγμα

1/11