Περιφράξεις οικοπέδων  και εγκαταστάσεων

 Πλήρη κατασκευή περίφραξης

 Οικοπέδων αγροτεμαχίων στρατιωτικών εγκαταστάσεων  τύπου ΝΑΤΟ  φωτοβολταϊκων πάρκων  κτηνοτροφικών μονάδων ειδικού τύπου περιφράξεις

 Τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας  αναλαμβάνουν την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της κάθε εξειδικευμένης κατασκευής - περίφραξης 

 προσαρμοσμένη στα μέτρα του πελάτη