περιφράξεις και εγκαταστάσ αγροτικών
περιφράξεις και εγκαταστάσ αγροτικών

γήπεδα 5χ5 8χ8
γήπεδα 5χ5 8χ8

γήπεδα 5χ5 8χ8
γήπεδα 5χ5 8χ8

περιφράξεις και εγκαταστάσ αγροτικών
περιφράξεις και εγκαταστάσ αγροτικών

1/3

πλήρη κατασκευή περίφραξης

  • οικοπέδων

  • αγροτεμαχίων

  • στρατιωτικών εγκαταστάσεων

  • τύπου ΝΑΤΟ

  • φωτοβολταϊκων πάρκων

  • κτηνοτροφικών μονάδων

  • ειδικού τύπου περιφράξεις

Τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας  αναλαμβάνουν την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της κάθε εξειδικευμένης κατασκευής - περίφραξης προσαρμοσμένη στα μέτρα του πελάτη

Περιφράξεις οικοπέδων  και εγκαταστάσεων