αντιπλημμυρικό συρματόπλεγμα κιβώτια
αντιπλημμυρικό συρματόπλεγμα κιβώτια

αντιπλημμυρικό συρματόπλεγμα ρολό
αντιπλημμυρικό συρματόπλεγμα ρολό

αντιπλημμυρικό συρματόπλεγμα κιβώτια
αντιπλημμυρικό συρματόπλεγμα κιβώτια

1/2

Αντιπλημμυρικό συρματόπλεγμα σε ρολό και σύρματοκιβώτια (βαρύ γαλβάνισμα)