σωλήνα πάσσαλοι γαλβάνισμένοι
σωλήνα πάσσαλοι γαλβάνισμένοι

σωλήνα πάσσαλοι γαλβάνισμένοι
σωλήνα πάσσαλοι γαλβάνισμένοι

σωλήνα πάσσαλοι γαλβάνισμένοι
σωλήνα πάσσαλοι γαλβάνισμένοι

σωλήνα πάσσαλοι γαλβάνισμένοι
σωλήνα πάσσαλοι γαλβάνισμένοι

1/3

ύψος m: 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 - 2.25 - 2.4 - 3.0 & 6.0 

Σωλήνες πάσσαλοι γαλβανισμένοι