γαλβανισμένο κολλητό συρματόπλεγμα
γαλβανισμένο κολλητό συρματόπλεγμα

γαλβανισμένο κολλητό συρματόπλεγμα
γαλβανισμένο κολλητό συρματόπλεγμα

γαλβανισμένο κολλητό συρματόπλεγμα
γαλβανισμένο κολλητό συρματόπλεγμα

γαλβανισμένο κολλητό συρματόπλεγμα
γαλβανισμένο κολλητό συρματόπλεγμα

1/8

ύψος m : 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 

πονταριστό συρματόπλεγμα σε ρολό ``Θράκη 1``