γαλβανισμένο κολλητό πλέγμα κουνέλια
γαλβανισμένο κολλητό πλέγμα κουνέλια

γαλβανισμένο κολλητό πλέγμα κουνέλια
γαλβανισμένο κολλητό πλέγμα κουνέλια

γαλβανισμένο κολλητό πλέγμα κουνέλια
γαλβανισμένο κολλητό πλέγμα κουνέλια

γαλβανισμένο κολλητό πλέγμα κουνέλια
γαλβανισμένο κολλητό πλέγμα κουνέλια

1/9

ύψος m : 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2  - 1,5  

Πονταριστό σύρματόπλεγμα σε ρολό για κουνέλια ``Θράκη 2``