σύρμα γαλβανισμένο
σύρμα γαλβανισμένο

σύρμα γαλβανισμένο
σύρμα γαλβανισμένο

σύρμα γαλβανισμένο και πλαστικοποιημ
σύρμα γαλβανισμένο και πλαστικοποιημ

σύρμα γαλβανισμένο
σύρμα γαλβανισμένο

1/4

Σύρμα γαλβανισμένο και με πλαστικοποίηση PVC