γαλβανισμένο εξάγωνο συρματόπλεγμα
γαλβανισμένο εξάγωνο συρματόπλεγμα

γαλβανισμένο εξάγωνο συρματόπλεγμα
γαλβανισμένο εξάγωνο συρματόπλεγμα

γαλβανισμένο εξάγωνο συρματόπλεγμα
γαλβανισμένο εξάγωνο συρματόπλεγμα

1/2

Εξάγωνο συρματόπλεγμα γαλβανισμένο και PVC