Σωλήνες πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

ύψος m: 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,25 - 2,4 - 3,0 & 6.0 

σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

press to zoom
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

press to zoom
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

press to zoom
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

press to zoom
1/3