σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα
σωλήνα πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα

1/3

ύψος m: 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,25 - 2,4 - 3,0 & 6.0 

Σωλήνες πάσσαλοι θερμό γαλβάνισμα