πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο

πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο

πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο

πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο

1/4

ύψος m: 1.0 - 1.2 - 1.5 - 1.7 - 2.0 

Πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένοι και με PVC