Πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένοι και με PVC

ύψος m: 1.0 - 1.2 - 1.5 - 1.7 - 2.0 

πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο

press to zoom
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο

press to zoom
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο

press to zoom
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο
πάσσαλοι από κοιλοδοκό γαλβανισμένο

press to zoom
1/4